Canon CEE Back to School 2017

Actualizat la 12:00 / 01-sep-2017

Termeni şi condiţii generale

Promoţia Canon CEE Back to School 2017 - Câştigaţi suma plătită la achiziţionarea produselor

1. PRODUSELE PROMOŢIONALE, PERIOADA PROMOŢIONALĂ ŞI PARTICIPANŢI

1.1. Prezenta promoţie este valabilă pentru orice ACHIZIŢIONARE de Produse Promoţionale efectuată pe teritoriul României în perioada 1 septembrie 2017 - 15 octombrie 2017 inclusiv („Perioadă promoţională").

1.2. Toţi participanţii la promoţie trebuie să aibă peste 18 ani şi trebuie să aibă reşedinţa în România. Distribuitorii, precum companiile care comercialiează produsele pentru utilizatorii finali, sunt excluşi din promoţie ("Participantul").

1.3. Următoarele ţări sunt Ţări Eligibile pentru scopul prezentei promoţii:

Belarus

Bulgaria

Croaţia

Cipru

Grecia

Kazahstan

Malta

Moldova

România

Serbia

Slovenia

Ucraina

1.4. Toţi participanţii recunosc faptul că prezenţii Termeni şi condiţii generale respectă legislaţia în vigoare.

1.5. Toate produsele trebuie achiziţionate de la magazinele de comercializare partenere Canon de pe teritoriul României.

1.6 Toate produsele trebuie să fie noi şi trebuie să fie produse originale Canon. Achiziţionarea de produse folosite, îmbunătăţite sau reciclate, precum şi de produse contrafăcute sau produse care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale grupului de companii Canon (de exemplu dar fără a se limita la importuri neautorizate sau efectuate prin canale paralele) nu sunt eligibile pentru participare la Promoţie.

PRODUSE INCLUSE ÎN PROMOŢIE

PIXMA iP2850
PIXMA iP7250 
PIXMA PRO100s 
PIXMA PRO10s 
PIXMA G1400 
PIXMA G2400 
PIXMA G3400 
PIXMA G4400 
PIXMA MG2550S
PIXMA MG3050/51/52/53
PIXMA MG3650
PIXMA MG4250 
PIXMA TS6050
PIXMA TS8050
PIXMA TS9050
PIXMA MX495
PIXMA MX925
PIXMA TS5051

2. CUM PUTEŢI PARTICIPA

2.1. Pentru a putea participa la Promoţie, Participantul trebuie să fi achiziţionat un Produs Promoţional pe teritoriul României în timpul perioadei de Promoţie desfăşurată între 1 septembrie 2017 şi 15 octombrie  2017 şi să completeze un formular de participare valid pe site-ul web dedicat Promoţiei https://www.canon.ro/backtoschool

2.2. Termenul-limită de trimitere a formularului de participare este data de 31 octombrie 2017, la miezul nopţii.

2.3. Participarea va fi luată în considerare doar în baza unui formular de înscriere completat corect şi complet. Formularul de înscriere la Promoţie este disponibil la: https://www.canon.ro/backtoschool

2.4. Participantul trebuie să se înregistreze online, trebuie să introducă numărul de serie al produsului şi să ataşeze o fotografie a bonului de achiziţionare la formularul de înscriere  online.

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de participare folosind formularul de înscriere online.

Bonurile ilizibile sau deteriorate nu vor fi acceptate.

2.5. Produsele Promoţionale sunt condiţionate de disponibilitate. Promoterul nu va fi responsabil în cazul în care distribuitorul partener de promoţie nu va putea furniza niciun Produs Promoţional comandat în timpul Perioadei Promoţionale. Nu toate Produsele Promoţionale sunt disponibile în toate magazinele de retail.

2.6. Nu se vor accepta cereri de înscriere la Promoţie după data finală de depunere a formularelor de înscriere, care este următoarea: Miezul nopţii datei de 31 octombrie 2017. Cererile cu documente de achiziţionare incomplete sau ilizibile nu vor fi acceptate. Promoterul nu este răspunzător pentru documentele pierdute sau întârziate.

2.7. Fiecare Participant la Promoţie poate depune o singură cerere pentru fiecare produs achiziţionat în cadrul Promoţiei.

2.8. Angajaţii grupului de companii Canon sau membrii familiilor acestora nu pot participa la Promoţie.

2.9. Prezenta Promoţie nu poate fi înlocuită cu nicio altă promoţie organizată de către Promoter.

3. CADOURI ŞI PREMII

3.1. Dintre toate înscrierile valide la promoţie efectuate între 1 septembrie 2017 şi 31 octombrie 2017, 6 câştigători vor fi desemnaţi la data de 17 noiembrie 2017

Desemnarea câştigătorilor se va efectua de către Promoter în baza următorului mecanism:

Participantul a fiecărei a 40-a aplicaţie validă depusă   va fi câştigător.

Câştigătorii vor primi contravaloarea achiziţiei efectuate în perioada şi în cadrul Promoţiei.

3.2.  Atunci când achiziţionează produsele promoţionale din lista promoţională şi depune formularul de participare la Promoţie, Participantul se califică la şansa de a primi 50GB de stocare foto pe platforma Canon Irista (www.irista.com) pe o perioadă de cinci ani.

3.3. Canon va transfera banii direct în contul bancar al câştigătorului prin transfer bancar. Alte opţiuni de returnare a sumei sau de achitare a acesteia în numerar sunt excluse.

Canon se va strădui să efectueze transferul bancare în decursul a 28 de zile de la data anunţării câştigătorului.

3.4. Premiile nu pot fi transferate sau înlocuite cu numerar. În cazul în care premiile devin indisponibile în baza unor circumstanţe pe care nu le putem controla, Canon îşi rezervă dreptul de a oferi premii alternative cu aceeaşi valoare sau o valoare mai mare.  

3.5. Canon va anunţa câştigătorii prin e-mail. În cazul în care Canon nu poate contacta niciunul dintre câştigători în decurs de 7 zile de la data desemnării formularelor câștigătoare, câştigătorul va pierde premiul. 

3.6. Premiile pot fi acordate participanţilor la alegerea companiei Canon. 

3.7. Premiile vor fi anunţate public. 

3.8. Canon va oferi premiile corespunzătoare câştigătorilor promoţiei Canon CEE Back to School 2017. În cazul în care, din orice motiv, un câştigător nu poate accepta premiul, compania Canon trebuie anunţată cât mai repede, pentru a oferi premiul altui participant. 

3.9. Canon îşi rezervă dreptul de a publica numele câştigătorilor şi oraşul din care sunt aceştia şi să facă anunţuri pe canalele media în legătură cu acordarea premiilor, după data stabilirii acestora. În cazul în care câştigătorii nu doresc publicarea acestor informaţii, aceştia trebuie să facă o adresă în acest sens către Canon CEE în termen de trei (3) zile de la data la care au fost anunţaţi că au câştigat premiul. 

4. ORGANIZATORUL

4.1. Organizatorul (Promoterul) prezentei Promoţii este Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Viena, Austria (“Canon”).

Cererile de participare la Promoţie NU vor fi trimise către această adresă.

5.LIMITAREA RĂSPUNDERII

5.1. Canon nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierdere, deteriorare sau vătămare, cauzată în orice fel şi suferită de orice Participant la prezenta Promoţie. Totuşi, nicio prevedere din prezentele Termeni şi condiţii generale nu exclude sau limitează răspunderea Canon în ceea ce priveşte vătămarea personală sau decesul provocate de neglijenţa demonstrată din partea angajaţilor sau a reprezentanţilor companiei Canon.

5.2. Canon nu va fi considerat responsabil în cazul în care nu va putea respecta prevederea de mai sus, dacă evenimentele menţionate au avut loc în circumstanţe de forţă majoră care ar putea însemna un eveniment/evenimente care au avut loc fără a implica vina niciuneia dintre părţi şi care au împiedicat respectarea prevederilor sau au dus la respectarea incompletă a acestora.

5.3. Canon îşi rezervă dreptul de a revoca, de a suplimenta şi/sau de a modifica Promoţia în orice moment, precum şi dreptul de a schimba Termeni şi condiţii generale fără a fi tras la răspundere.

5.4. Participanţii sunt unicii responsabili pentru plata oricăror taxe ce trebuie achitate în conformitate cu legea şi Canon nu va fi responsabil şi nu va fi tras la răspundere de către Participanţi sau de către terţi în ceea ce priveşte oricare daune, pierderi sau cheltuieli efectuate de către Participanţi sau de către oricare terţi în urma neplăţii sau a întârzierii la plată a taxelor respective.

6. INFORMAŢII

6.1. În cazul în care participantul/participanţii nu doresc să îşi ofere datele personale de contact în scopuri de marketing sau nu permit companiei Canon să îi contacteze pe viitor în legătură cu promoţii asemănătoare, aceştia trebuie să nu marcheze bifa de acordare a acceptului, la completarea formularului de participare.

6.2. Canon CEE GmbH, Canon Europa N.V., cu sediul la adresa: Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands şi Canon Europe Limited înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu numărul de înregistrare 4093977, cu sediul la următoarea adresă: 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, United Kingdom sunt Controlorii de informaţii care supraveghează respectarea legilor şi regulamentelor referitoare la protejarea datelor cu caracter personal, cu privire la datele cu caracter personal furnizate de fiecare Participant la prezenta Promoţie. Controlul şi procesarea datelor personale, fie de către Canon sau de către oricare mandatari ai acesteia, se va efectua în conformitate strictă cu legile şi regulamentele referitoare la confidenţialitatea datelor. Datele cu caracter personal vor fi stocate şi procesate exclusiv de Canon şi de către mandatarii acesteia în scopul administrării prezentei Promoţii şi a serviciilor de Garanţie Promoţională, cu excepţia cazurilor în care au fost prevăzute alte scopuri. În cazul în care Participanţii nu doresc ca datele lor cu caracter personal să fie folosite în scopuri de marketing sau nu doresc să fie contactaţi de Canon pe viitor, cu privire la promoţii similare, aceştia NU vor bifa caseta „opt-in“ la completarea formularului.

Controlorii de informaţii pot folosi Datele cu caracter personal pentru a comunica cu Participanţii şi pentru a gestiona relaţia cu clienţii, inclusiv dar fără a se limita la transmiterea de informaţii Participanţilor în legătură cu produse şi servicii Canon prin mesagerie directă sau prin alte mijloace de comunicare. Acest drept este conferit Controlorilor de Informaţii doar dacă Participanţii îşi exprimă acordul cu privire la primirea de mesaje de corespondenţă în formularul de solicitare online.

7. LEGISLAŢIE ŞI INSTANŢĂ COMPETENTĂ

7.1. În limitele legii, prezentele Termeni şi condiţii generale, precum şi oricare conflicte provocate de sau în legătură cu acestea, vor fi guvernate de şi vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia din Austria şi vor răspunde non-exclusiv în faţa instanţei competente reprezentată de tribunalele din Austria.